Jej hlavnou komoditnou činnosťou je distribúcia a predaj
kuchynskej techniky od nemeckého výrobcu BLANCO

drezy pre domácnosť – BLANCO
vodovodné batérie – BLANCO
systémy triedenia odpadu – BLANCO
drviče odpadu – IN SINK ERATOR

Firma BLANCO so sídlom v Oberderdingenu (SRN) bola založená v roku 1925 ako súkromá rodinná firma. Už od svojho založenia sa firma špecializovala na spracovania nerezových materiálov a výrobu zariadení pre gastronómiu.

V súčasnosti zamestnáva firma BLANCO približne 1200 zamestnancov a patrí k najrenomovanejším firmám pôsobiacich v oblasti spracovania nerezových materiálov a výrobe gastronomických zariadení. Má dcérske firmy nielen v Európe, ale aj v zámorí. Výroba je dnes sústredená do 3 výrobných miest v Nemecku (Oberderdingen, Sulzfeld a Sinsheim) a do 2 výrobných miest v zahraničí (Kanada a Česká republika).

Pokiaľ ide o výrobný sortiment – firma BLANCO sa špecializuje na výrobu v nasledujúcich oblastiach:

výroba zariadení pre gastronómiu – v tejto oblasti je firma zameraná na výrobu zariadení
pre prepravu a distribúciu stravy v spoločnom stravovaní a v nemocniciach
výroba drezov pre domácnosť a veľkokuchyne
výroba zariadení pre oblasť medicíny a lekárenstva

Celkový podiel na výrobe a odbytu je v súčasnosti rozdelený nasledovne:

65% drezy pre domácnosť (1,5 miliónov drezov ročne)
29% gastronomické zariadenia (napr. 1,2 miliónov gastronádob ročne)
6% zariadení pre zdravotníctvo